Načítání obsahu...
Aktuality

Aktuality

Bytové družstvo 1. Čs. armádního sboru

Zveřejňujeme  za Bytové družstvo 1. Čs. armádního sboru pozvánku na členskou schůzi včetně příloh.Bytové družstvo 1. Čs. armádního sboru

sídlem: 1. Čs. armádního sboru 1373/3, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ:  253 73 927

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě,

oddíl Dr. vložka 718

 

 

P o z v á n k a

 

na výroční členskou schůzi, která se koná v sušárně domu č. p. 1373/3, na ulici 1.čs. armádního sboru 1373/3, 708 00 Ostrava – Poruba

 

dne 11. 04. 2018 v 18.00 hodin

 

 

Program:

1) Zahájení

2) Zpráva o práci představenstva družstva

3) Zpráva o hospodaření družstva za rok 2017 a projednání účetní uzávěrky

4) Zpráva kontrolní komise

5) Různé (diskuse)

6) Závěr

 

 

Žádáme všechny členy družstva o přítomnost.

 

 

Josef Čumpelík

předseda družstva

 

 

V Ostravě – Porubě dne 19. 03. 2018


Bytové družstvo 1.Čs.armádního sboru

Sídlo Ostrava Poruba, 1.Čs.armádního sboru 1373/3

IČ: 253 73 927

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě,

oddíl Dr. vložka 718

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2018

 

 

                                                                                   měsíčně                za rok

 

Náklady

 

1) finanční náklady SIPO                           274,40   Kč           3.292,80   Kč

2) náklady na správu nemovitostí             4.800,-      Kč         57.600,-      Kč

3) náklady na pojištění nemovitosti          1.076,88   Kč          12.922,56   Kč

4) daň z nemovitosti                                   403,83   Kč           4846        Kč

5) úklid                                                     2.280,-     Kč          27.360,-     Kč

6) splátka úvěru                                         19.531,-     Kč        234.372,-     Kč

7) daň z příjmu z běžné činnosti (reklama)                                  3.800,-     Kč

8) bankovní poplatky                                                                    3.700,-     Kč

…………………………………………………………………………………

Předpokládané náklady celkem                                            347.893,36   Kč

 

Výnosy

 

1) nájem od členů družstva celkem           32.607,-    Kč           391.284,-    Kč

2) částka na fond oprav                            26.051,32  Kč          312.615,84  Kč

……………………………………………………………………………………

 Předpokládané výnosy celkem                                                703.899,84 Kč                                                                                                                           

 

Výsledek hospodaření bytového družstva k 31.12.2017            232.080,59 Kč

 

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2017                                          505.844,07 Kč

 

Zůstatek úvěrového účtu k 31. 12. 2017                                     958.931,10 Kč

 

Celková započitatelná podlahová plocha                                         1168,75  m2

 

 

 

Zapsala: Renáta Balíková

V Ostravě – Porubě dne 19. 03. 2018

 

 

 

Zpět na články
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!  
Omluva

Omluva

Omluva
Omluva