Načítání obsahu...
Aktuality

Aktuality

Bytové družstvo 1. Čs. armádního sboru

Zveřejňujeme  za Bytové družstvo 1. Čs. armádního sboru pozvánku na členskou schůzi včetně příloh.Bytové družstvo 1. Čs. armádního sboru

sídlem: 1. Čs. armádního sboru 1373/3, 708 00 Ostrava – Poruba

IČ:  253 73 927

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě,

oddíl Dr. vložka 718

 

 

P o z v á n k a

 

na výroční členskou schůzi, která se koná v sušárně domu č. p. 1373/3, na ulici 1.čs. armádního sboru 1373/3, 708 00 Ostrava – Poruba

 

dne 11. 04. 2018 v 18.00 hodin

 

 

Program:

1) Zahájení

2) Zpráva o práci představenstva družstva

3) Zpráva o hospodaření družstva za rok 2017 a projednání účetní uzávěrky

4) Zpráva kontrolní komise

5) Různé (diskuse)

6) Závěr

 

 

Žádáme všechny členy družstva o přítomnost.

 

 

Josef Čumpelík

předseda družstva

 

 

V Ostravě – Porubě dne 19. 03. 2018


Bytové družstvo 1.Čs.armádního sboru

Sídlo Ostrava Poruba, 1.Čs.armádního sboru 1373/3

IČ: 253 73 927

Zápis v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Ostravě,

oddíl Dr. vložka 718

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Návrh rozpočtu na rok 2018

 

 

                                                                                   měsíčně                za rok

 

Náklady

 

1) finanční náklady SIPO                           274,40   Kč           3.292,80   Kč

2) náklady na správu nemovitostí             4.800,-      Kč         57.600,-      Kč

3) náklady na pojištění nemovitosti          1.076,88   Kč          12.922,56   Kč

4) daň z nemovitosti                                   403,83   Kč           4846        Kč

5) úklid                                                     2.280,-     Kč          27.360,-     Kč

6) splátka úvěru                                         19.531,-     Kč        234.372,-     Kč

7) daň z příjmu z běžné činnosti (reklama)                                  3.800,-     Kč

8) bankovní poplatky                                                                    3.700,-     Kč

…………………………………………………………………………………

Předpokládané náklady celkem                                            347.893,36   Kč

 

Výnosy

 

1) nájem od členů družstva celkem           32.607,-    Kč           391.284,-    Kč

2) částka na fond oprav                            26.051,32  Kč          312.615,84  Kč

……………………………………………………………………………………

 Předpokládané výnosy celkem                                                703.899,84 Kč                                                                                                                           

 

Výsledek hospodaření bytového družstva k 31.12.2017            232.080,59 Kč

 

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2017                                          505.844,07 Kč

 

Zůstatek úvěrového účtu k 31. 12. 2017                                     958.931,10 Kč

 

Celková započitatelná podlahová plocha                                         1168,75  m2

 

 

 

Zapsala: Renáta Balíková

V Ostravě – Porubě dne 19. 03. 2018

 

 

 

Zpět na články
Líbil se Vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli!  
Ombudsmanka vydala Desatero dobré praxe pro ochranu hodnotných staveb.

Ombudsmanka vydala Desatero dobré praxe pro ochranu hodnotných staveb.

Ombudsmanka vydala „návod“, jak by měly stavební úřady posuzovat případy, kdy stavební úpravy změní vzhled stavby. Kvůli nejednotnému postupu úřadů dochází podle ombudsmanky v některých případech k necitlivým a nevratným zásahům do architektonických hodno
Ombudsmanka vydala Desatero dobré praxe pro ochranu hodnotných staveb.
REPO sazba

REPO sazba

Změna výše zákonného úroku z prodlení
REPO sazba
Přání

Přání

Přání