top of page

Časté dotazy

  • Co dělat když jsem se stal vlastníkem jednotky.
    Jako nový vlastník máte oznamovací povinnost ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy jste se dozvěděl o skutečnosti nabytí jednotky, tuto skutečnost oznámit SVJ. SVJ potřebuje doručit doklad o nabytí nemovitosti, tj. dokument s vyznačením právní moci případně a protokol o převzetí bytu s aktuálními odečty měřidel SV, TV či tepla (pokud dojde k rozdělení vyúčtování mezi původním a novým vlastníkem). Dále je potřeba SVJ kontaktní informace a počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Poté se domluvíme na předání dalších nezbytných informací a dle pravidel SVJ stanovíme zálohy na služby.
  • Musím hlásit změnu počtu osob?
    Vlastník je povinen oznámit bez zbytečného odkladu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.
bottom of page