Aktuality

Bytové družstvo Bachmačská 7

25.09.2017

Zveřejňujeme za Bytové družstvo Bachmačská 7 pozvánku na členskou schůzi:

konané v prostorách chodby domu dne 17.10.2017 v úterý v 17:00 hod

V rámci schůze budou projednány tyto body:

  1. odkoupení přilehlého pozemku parc.č. 1245/45 zahrada za budovou o výměře 172 m2 v k.ú. Moravská Ostrava
  2. transformace bytového družstva na společenství vlastníků bytových jednotek a s tím souvisejících opatření
  3. seznámení s hospodařením družstva v roce 2016
  4. možnost připojení na optickou páteřní síť internetu Pody a.s.

Účast všech družstevníků je nutná.

Srdečně zveme

Eva Zápalková, předseda družstva

V Ostravě dne 24. září 2017


Zpět na články