Aktuality

Bytové družstvo Gorkého 25

05.12.2017

Den konání:       20.12.2017

Čas konání:        17:00 hod. – 18:00 hod.

Místo konání:     zasedací místnost 4. patro, budova TECHNOPROJEKT

Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava

Program:

  1.  Ověření usnášení schopnosti schůze, volba zapisovatele
  2. Hospodaření 2016, schválení účetní závěrky 2016
  3. Informace o činnosti předsedy družstva v roce 2017
  4. Plán oprav a rozpočet pro rok 2018
  5. Různé, diskuze

Zpět na články