Aktuality

Informace k vyúčtování služeb za rok 2019

02.04.2020

Naše společnost FILLREAL provede vyúčtování služeb za rok 2019 v běžném termínu. I přes současnou situaci je pro nás  prvořadým úkolem, aby jste byli informováni o svých přeplatcích a měli možnost je obdržet co nejdříve.  Odložení dodání vyúčtování služeb v souladu s usnesením vlády č. 374 bude uplatněno jen v případě, kdy nebudou dodány potřebné podklady ke zpracování vyúčtování služeb.

 

Níže naleznete informace k usnesení vlády č. 374: čj. 305/20: Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Vyúčtování a finanční vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

§6

Pro účely § 6 a 7 se rozumí

a) poskytovatelem služeb poskytovatel služeb podle § 2 písm. a) zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění zákona č. 104/2015 Sb. (dále jen „zákon o službách“),

b) příjemcem služeb příjemce služeb podle § 2 písm. b) zákona o službách a

c) vyúčtováním vyúčtování podle § 2 písm. f) zákona o službách.

§7

a) Povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb, která by podle § 7 odst. 1 zákona o službách dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 31. srpna 2020, se považuje za dospělou dnem 1. září 2020.

b) Povinnost poskytovatele služeb a příjemce služeb provést finanční vyrovnání, která by podle § 7 odst. 3 zákona o službách nebo na základě dohody dospěla po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a přede dnem 1. ledna 2021, se považuje za dospělou dnem 1. května 2021.


Zpět na články