Aktuality

Změny v odvodech pro BD/SVJ

02.01.2019

Od 1. ledna 2019 se mění okruh příjmů, které podléhají srážkové dani u zaměstnanců, kteří nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení poplatníka k dani z příjmů.

Srážková daň se uplatňuje:

– u příjmů ze závislé činnosti (zde spadají i odměny statutárních orgánů), které v úhrnné výši nepřesáhnou u téhož zaměstnavatele za měsíc částku 2 500,-Kč.

Se uplatní daň srážková (stejná výše daně 15%), která je konečná a příjemce nemusí podávat daňové přiznání po skončení kalendářního roku.

Příjemce se může rozhodnout příjmy zdaněné srážkovou daní zahrnout do daňového přiznání a uplatnit si slevy na dani, které v průběhu roku neuplatnil. Příjmy zahrne do přiznání na základě potvrzení svého zaměstnavatele.

Od roku 2019 dále dochází ke změnám v odvodech pojistného u příjmu do 3 000 Kč/měsíc:

– v případě orgánů bytových drusžtev se při odměně 3 000,- Kč a vyšší odvádí zdravotní a sociální pojištění,

– v případě členů orgánů společesntví vlasníků se zdravotní pojištění odvádí bez odhledu na výši odměny, sociální pojištění při odměně 3 000,- Kč a vyšší.


Zpět na články