top of page
Kancelářská práce

EKONOMICKÁ A ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA

Máte dost luštění nesrozumitelných dokumentů, hlídání termínů a neustále se měnících předpisů? Váš e-mail se plní nepřečtenými e-maily a nevyřízenými žádostmi? Naši specialisté se postarají o veškerou evidenci, přípravu podkladů a ostatní nezbytnou administrativu a komunikaci.

 • Evidence všech vlastníků a nájemníků

 • Výpočet a distribuce předpisu záloh, příspěvků do fondu oprav a dalších plateb

 • Evidence zálohových plateb od vlastníků, roční provedení vyúčtování a vypořádání přeplatků a nedoplatků

 • Mimosoudní vymáhání pohledávek a příprava podkladů pro soudní vymáhání

 • Vedení evidence nákladů na provoz nemovité věci

 • Kontrola dodavatelských faktur a kontrola jejich úhrady

 • Účast na jednáních výboru i představenstev

 • Evidence pojistných událostí a zastupování při jejich řešení

 • Příprava podkladů na schůze statutárního orgánu a účast správce na nich

 • Součinnost se statutárním orgánem v případě investičních akcí

 • Vedení a aktualizace seznamů vlastníků/členů družstev

 • Kontrola změn v katastru nemovitostí, kontrola insolvenčního rejstříku

 • Svolávání a moderování shromáždění

 • A další dle konkrétních potřeb

Tyto agendy majetkové správy převezmeme nebo vypomůžeme dle potřeby

Jak bude změna probíhat?

01

Poptávka a konzultace

Popis průběhu spolupráce

02

Analýza stavu a nabídka

Popis průběhu spolupráce

03

Převzetí dokumentace a zahájení práce

Popis průběhu spolupráce

bottom of page