top of page

Cena vody pro rok 2024

Cena za 1000 litrů dodané a odkanalizované vody včetně nové daně z přidané hodnoty (DPH) bude oproti letošnímu roku od 1. 1. 2024 vyšší o 12,43 Kč (tj. o 12,8 %). Jeden m3 vody včetně stočného pro rok 2024 bude stát 109,47 Kč ve srovnání s cenou 97,04 Kč v letošním roce. Do zvýšení ceny je již zahrnuto také navýšení DPH, které se zvyšuje z letošních 10 % na 12 % v roce 2024. Změna DPH je obsahem vládního konsolidačního balíčku. Zvýšení ceny představuje pro průměrného spotřebitele v Ostravě vyšší měsíční výdaje za vodné a stočné přibližně o 32,30 Kč.


Comentarios


bottom of page