top of page

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti nově a nevýhodně a další změny

Novela Zákoníku práce, oficiálně publikovaná 19. září 2023 pod číslem 281/2023 Sb. ve sbírce zákonů, přináší změny, které se začnou aplikovat postupně, začínaje 1. říjnem 2023, s dalšími fázemi nastupujícími 1. ledna a 1. července 2024.


Tato aktualizace legislativy významně ovlivní dohody o pracovní činnosti (DPČ) a dohody o provedení práce (DPP). Tyto dohody jsou často využívány například v bytových družstvech a společenstvích vlastníků, poskytující flexibilní možnost odměňování za různé činnosti v bytových komplexech, jako jsou úklid nebo práce domovníka, obvykle bez nutnosti odvádění daní a pojistného.


Nové úpravy však činí DPP a DPČ méně atraktivními pro zaměstnavatele, což může vést k zániku zájmu o tyto formy odměňování. To by mohlo nepříznivě ovlivnit pracovníky na základě těchto dohod, protože jejich smlouvy mohou být ukončeny. Cílem vlády, pod tlakem EU, je vylepšení a zrovnoprávnění podmínek těchto dohod s běžnými pracovními smlouvami. Tento cíl bude nejspíše splnitelný pouze zaměstnavateli, kteří již nyní spravují měsíční přehledy pro své stálé zaměstnance, a budou tedy schopni zvládnout i nové informační povinnosti, které se plánují od 1. července 2024.


Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Yorumlar


bottom of page