top of page

Jak předávat měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody?

Vážení,


od 01.01.2024 platí povinnost informovat uživatele o spotřebě tepla a teplé vody v souladu s novelou zákona 67/2013 Sb., tato povinnost je na straně poskytovatele služeb, kterým je například SVJ nebo BD.


Od 1. ledna 2023 vstupuje v platnost novela zákona o službách č. 67/2013 Sb., kterou novelizuje zákon č. 424/2022 Sb. Tato novela zavádí povinnost poskytovatelům služeb informovat uživatele měsíčně o spotřebě tepla a teplé vody (TV) s odloženou platností od 1. ledna 2024.


Klíčové změny a povinnosti:

  • Novela zavádí paragraf 8a, který se věnuje pravidelnému informování o spotřebě tepla a centralizované poskytování teplé vody.

  • Je nezbytné, aby poskytovatelé služeb, pokud jsou instalována dálkově odečitatelná měřidla, předávali měsíční informace o spotřebě.

  • Povinnost informovat je závazná a její nesplnění může vést k sankcím.


Splnění povinnosti:

  • Informace mohou být poskytovány elektronicky, například prostřednictvím přístupu do online portálu www.poschodech.cz.

  • Příjemci služeb mohou požádat o listinnou formu informací, ovšem musí uhradit s tím spojené náklady.


Náklady spojené s poskytováním informací:

  • Náklady na poskytování informací nelze zahrnout do nákladů na služby, ale považují se za činnost spojenou se správou domu.

  • SVJ/BD mohou tyto náklady uhradit a vyúčtovat je vlastníkům jednotek/členům družstva jako náklad na správu domu.


Pokuty za nesplnění povinnosti:

  • I když zákon nepředvídá přímou sankci, lze aplikovat obecnou pokutu za prodlení až do výše 50 Kč za každý den prodlení.


Výjimky z povinnosti:

  • Zákon nedefinuje žádné specifické výjimky, povinnost informovat platí univerzálně.


Tato novela přináší důležité změny pro poskytovatele služeb a příjemce, a je důležité, aby se všichni seznámili s novými povinnostmi a postupovali v souladu s nimi.

Comments


bottom of page