top of page

Jednání a volba orgánů právnických osob od 15.02.2021

Výjimka ze zákazu volného pohybu osob.


Pro jednání orgánů právnických osob, tedy například představenstva nebo dozorčí rady, nebo volbu jejich členů například na valné hromadě, vláda schválila výjimku ze zákazu volného pohybu osob.


V případě, že se zasedání bude účastnit více než deset lidí, je nutné, aby měli účastníci minimálně antigenní test, dodržovali rozestupy dva metry a používali respirátory nebo chirurgické roušky. Maximální počet osob je podle místopředsedy vlády Karla Havlíčka stanoven na 50, pokud nejde o zasedání nezbytné pro splnění zákonných povinností.

Zpravidla na jaře organizují společnosti na základě hospodářských výsledků předchozího roku valné hromady. Na nich akcionáři rozděluji zisk nebo vybírají členy představenstva či dozorčích rad.

Zdroj: ČTKComments


bottom of page