top of page

Nejdůležitější změny v oblasti odměn a dohod o provedení práce pro rok 2024

Vážení klienti,

 

přinášíme vám důležité informace o rozsáhlých změnách v Zákoníku práce, které nabývají účinnosti v letech 2023 a 2024. Tyto změny mají významný dopad na pracovněprávní dokumentaci a praxi.


1.       Změny v Dohodách mimo pracovní poměr (Dohody o provedení práce/o pracovní činnosti)

  • Došlo k významným úpravám v podmínkách dohod, včetně nové povinnosti stanovit a evidovat pracovní dobu a právo zaměstnanců na dovolenou.

  • ·         Zaměstnavatelé by měli revidovat současné dohody a zvážit, zda je výhodné nadále je používat.

 

2.       Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatelů

  • Novela zavádí rozšíření informací, které musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům. To zahrnuje údaje o zkušební době, pracovní době, přesčasové práci, odborném rozvoji a další.

  • ·         Pokud tyto informace nejsou uvedeny v pracovní smlouvě, je třeba je poskytnout písemně do 7 dní od nástupu zaměstnance.


3.       Upravený rámec pro práci na dálku

  • Práce na dálku nyní vyžaduje písemnou dohodu a zaměstnavatel je povinen hradit náklady spojené s prací na dálku.

  • Zaměstnavatelé by měli připravit a uzavřít písemné dohody o práci na dálku s relevantními zaměstnanci.

 

4.       Elektronické uzavírání pracovních smluv

  • Novela umožňuje elektronické uzavírání a doručování pracovních smluv. Zaměstnanci mají právo od smlouvy odstoupit do 7 dnů.

  • Doporučujeme připravit souhlasy s elektronickým doručováním a aktualizovat pracovní smlouvy a dohody.

 

5.       Další dílčí změny

  • Zahrnují úpravy v nepřetržitém odpočinku zaměstnanců, přesčasy ve zdravotnictví a další aspekty.

 

Důležité je, abyste si byli vědomi těchto změn a přizpůsobili své postupy a dokumentaci tak, aby odpovídaly nové legislativě.

 

S přáním příjemného adventu,

 

FILLREAL

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Celopodniková dovolená

Vážení klienti, od 15.07.2024 do 21.07.2024 bude z důvodu čerpání celopodnikové dovolené uzavřeno kontaktní místo na Havlíčkově nábřeží. V případě neodkladného řešení Vašeho požadavku nás prosím konta

Comentários


bottom of page