top of page

Změna rozúčtování tepla od 1.1.2024


Novela vyhlášky č. 269/2015 Ministerstva pro místní rozvoj, která mění pravidla pro rozúčtování tepla na jednotky, vstoupila v platnost od 1.1.2024. Tato změna se tedy bezprostředně dotýká vašeho vyúčtování za rok 2024.


Klíčovou změnou je nový způsob určování základní a spotřební složky při rozúčtování tepla. Výše základní složky se nyní určuje podle klasifikace objektu v Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB). Důležité je, že průkaz musí být platný (max. 10 let platnosti) a zpracovaný podle vyhlášky 78/2013 nebo vyhlášky 264/2020. Průkazy zpracované dle starší legislativy nejsou platné. Objekty bez platného PENB k 1.1.2024 budou automaticky klasifikovány jako energeticky nehospodárné (kategorie F a G).


Struktura základní složky se nyní klasifikuje následovně:

  • 60% pro budovy klasifikace A, B, C

  • 50% pro budovy klasifikace D, E

  • 40% pro budovy klasifikace F, G a horší, nebo bez klasifikace


V případě, že je aktuální hodnota základní složky ve vašem objektu vyšší, než stanovuje novela, můžete tuto hodnotu použít naposledy pro vyúčtování roku 2024.


Společenství vlastníků a bytová družstva (SVJ/BD) mohou hodnotu základní složky upravit o 10% nahoru či dolů. Pro rok 2024 musí být případná korekce odhlasována do konce roku 2024.


Novela také upravuje limity pro spodní a horní korekci: spodní korekce se zvyšuje z 20% na 30% průměrné hodnoty, zatímco horní korekce se snižuje z 80% na 70% průměrné hodnoty.


Co je nyní potřeba udělat? Ujistěte se, že vaše SVJ/BD má platný PENB.

Po přijetí vyhlášky je také možné odhlasovat +-10% korekci základní složky.


Budeme vás informovat o případných dalších změnách.


1 Comment


Unknown member
May 26

50% pro budovy klasifikace D, E - nebylo to tak u předtím nebo mi něco uniklo? masáže praha 8

Like
bottom of page