top of page

PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA

Má vaše společenství vlastníků nebo družstvo problémy při volbě členů statutárního orgánu? Hledáte těžko někoho, kdo by byl ochotný převzít zodpovědnost a závazky, které s sebou nese funkce předsedy? Dosahují měsíční náklady na činnost výboru desetitisícových částek?

Najměte si profesionálního předsedu, který funkci hravě zvládne

Zodpovědnost

Ujme se nevděčné pozice. Málokdo chce převzít zodpovědnost, ale kritizovat umějí všichni.

Úspora

Ušetří společenství náklady na pojištění případných škod, které by hradilo za své statutární orgány.

Odbornost

Díky právní, ekonomické a stavařské erudici vyhoví vysokým nárokům na odborné znalosti a dovednosti.

Komplexnost

Profesionální předseda  přebírá kompletní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu.

Profesionální předseda SVJ zajišťuje

 • Uzavírání smluv 

 • Evidenci vlastníků jednotek

 • Plnění usnesení ze schůzí vrcholného orgánu

 • Stížnosti, doporučení a žádosti od členů

 • Informování členů (dohodnutou formou) o své činnosti

 • Shromáždění vlastníků/členská schůze

 • Zpracování věcného a finančního plánu oprav a investic

 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby

 • Vedení a archivaci zápisů a usnesení 

 • Aktivní vyhledávání příležitostí k úsporám

 • Včasné plnění závazků 

 • Vymáhání plnění povinností stanovených členům

 • Kontrolu činnosti správcovské společnosti

 • Pravidelnou kontrolu objektu a odstranění závad

 • Vedení účetnictví a plnění daňových povinností

Jak bude změna probíhat?

01

Poptávka a konzultace

Popis průběhu spolupráce

02

Analýza stavu a nabídka

Popis průběhu spolupráce

03

Převzetí dokumentace a zahájení práce

Popis průběhu spolupráce

Ceny od 105,-Kč za jednotku a měsíc.

bottom of page