Reference

Společenství vlastníků domu Jurečkova 1935/12

Původní ulici s výstavbou z let 1928 – 1935 tvořila rovnoběžná část s ulicí Hollarovou až k dnešní ulici Švabinského
Pojmenována je po ostravském staviteli, mecenáši a sběrateli, který se zasloužil o vznik ostravského Domu umění.

Zabezpečený web pro vlastníky: https://jureckova1935.fillreal.cz/prihlasit