Služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti správy bytových i nebytových prostor v Ostravě a okolí.

Ekonomická a administrativní správa

Jedná se:

 • evidence všech vlastníků a nájemníků,
 • výpočet a distribuce předpisu záloh, příspěvků do fondu oprav a dalších plateb,
 • evidence zálohových plateb od vlastníků, roční provedení vyúčtování a vypořádání přeplatků a nedoplatků,
 • mimosoudní vymáhání pohledávek a příprava podkladů pro soudní vymáhání,
 • vedení evidence nákladů na provoz nemovité věci,
 • kontrola dodavatelských faktur a kontrola jejich úhrady,
 • evidence pojistných událostí a zastupování při jejich řešení,
 • příprava podkladů na schůze a schůzky statutárního orgánu a účast správce na nich,
 • součinnost se statutárním orgánem v případě investičních akcí,
 • vedení a aktualizace seznamů vlastníků/členů družstev,
 • kontrola změn v katastru nemovitostí, kontrola insolvenčního rejstříku,
 • svolávání a moderování shromáždění,
 • účast ne jednáních výboru/představenstev
 • a další dle konkrétních potřeb.