Služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti správy bytových i nebytových prostor v Ostravě a okolí.

Technická správa a údržba nemovitostí

Údržba nemovitostí a technická správa zahrnuje:

  • zajištění údržby a oprav technologických zařízení,
  • zajištění nepřetržité služby vyprošťování z výtahů,
  • zajištění revizí vyhrazených technických zařízení,
  • vedení evidence revizí a údržby v elektronické podobě online,
  • zajištění údržby, oprav a revizí kotelny,
  • zajištění odečtů a rozúčtování vodoměrů a měřidel tepla,
  • zajištění výměny vodoměrů a měřidel tepla,
  • převzetí správy většiny technologií – výtahů, klimatizace, kotelny (facility management),
  • nákladovou optimalizace provozu a správy všech zařízení.